Noční tábořiště

Oddílové zkoušky

Ve Stezce máme vybudovaný systém několika stupňů zkoušek, kterými členové procházejí od vstupu do oddílu až do vedoucovského věku.

Po absolvování prvních pár schůzek každý dostane oddílový deníček, do kterého si zapíše 5 úkolů nováčka. Ty jsou spíše symbolické, ale jejich splněním prokáže, že se chce stát členem oddílu a pokračovat dál.

Dalším stupněm je Nováčkovská zkouška, ve které už jde o zejména o základní tábornické dovednosti a znalosti. Pokud ji nováček splní, smí složit oddílový slib a získá oddílový šátek.

Dále následují Tábornické zkoušky prvníhodruhého a třetího stupně, které mají podobnou strukturu, jako zkouška nováčkovská, ale úkoly v nich jsou postupně čím dál těžší. Jejich absolvováním člověk ukáže, že nejen perfektně ovládá tábornické dovednosti, ale dokáže je i předat mladším kamarádům.

schéma oddílových zkoušek