Noční tábořiště

Slib

Slib se skládá po splnění Nováčkovské zkoušky. Slib vychází ze 7 Pionýrských P a v plné délce zní:

Slibuji sobě, svým kamarádům i celému světu, že…

  1. budu pomáhat, kdykoli bude třeba,
  2. budu hájit pravdu a bojovat proti lži,
  3. budu poznávat okolní svět i sám sebe,
  4. budu navazovat a rozvíjet přátelství,
  5. budu překonávat své hranice,
  6. budu ochraňovat přírodu a žít v souladu s ní,
  7. budu pamatovat na naši minulost,

…abych mohl(a) být dobrým členem/dobrou členkou našeho oddílu.

Ovšem každý slibující slibuje jen část slibu, kterou si vybere.

Ten, kdo čerstvě splní Nováčkovskou zkoušku, dostane přiděleného garanta z řad vedoucích, který mu vysvětlí, jak slib funguje, a nechá mu nějaký čas na to, aby si vytvořil svůj osobní slib a naučil se ho. To udělá tak, že si vybere tři ze sedmi bodů, které jsou pro něj osobně nejdůležitější. Konkrétní slib tak může znít například:

Slibuji sobě, svým kamarádům i celému světu, že budu ochraňovat přírodu a žít v souladu s ní, že budu poznávat okolní svět i sám sebe a že budu překonávat své hranice, abych mohla být dobrou členkou našeho oddílu.

Nebo:

Slibuji sobě, svým kamarádům i celému světu, že budu navazovat a rozvíjet přátelství, že budu pomáhat, kdykoli bude třeba, a že budu pamatovat na naši minulost, abych mohl být dobrým členem našeho oddílu.

Před slibovým ohněm se nováček ještě jednou sejde s garantem a probere s ním, které body si vybral a proč. Samotný slib pak skládá u slavnostního ohně před celým oddílem.