Noční tábořiště

5 úkolů nováčka

Každého, kdo k nám přijde na schůzku a líbí se mu tam natolik, že přijde příště znovu, nazýváme ve Stezce adeptem.

Po pár schůzkách, typicky třeba 3-5, dostane adept oddílový deníček. To je deníček formátu A6 v pevných deskách, který má každý člen oddílu a zapisuje a lepí si do něj vše důležité – třeba pozvánky na akce, věci, co se učí na schůzkách, nebo různé vzpomínky na výpravy. Kromě toho, že si deníček hned podepíše a vyzdobí, si do něj zapíše 5 úkolů nováčka:

  1. Hbitost
  2. Šikovnost
  3. Spolehlivost
  4. Účast na oddílové výpravě
  5. Vést si oddílový deníček

První tři úkoly jsou pro každého trošku jiné. Když si je chcete splnit, řeknete nějakému vedoucímu, který vymyslí úkol speciálně pro vás, úměrně vašemu věku a schopnostem. Nevíte co si pod tím představit? Zkusím napsat pár příkladů.

  • Hbitost – Čeká vás nějaký pohybový úkol. Pokud je vám 6, musíte třeba někam doběhnout nebo zvládnout několikrát hodit a chytit míč. Pokud je vám 12, dostanete za úkol třeba vést na táboře rozcvičku.
  • Šikovnost – Obvykle jde o to něco vyrobit, vyzdobit, nebo můžete třeba dostat nějaký speciální úkol v kuchyni.
  • Spolehlivost – Dostanete za něco zodpovědnost. Musíte se starat o nějaký důležitý předmět, něco zajistit do příští schůzky a nezapomenout na to, nebo někomu něco někdy připomenout.

Všechny úkoly by měly být nastaveny tak, aby vám daly trošku práce, ale v pohodě jste je zvládli. Zbylé dva úkoly jsou pak už pro všechny stejné.

  • Účast na výpravě znamená, že se zúčastníte libovolné (i jednodenní) výpravy.
  • Vést si deníček splníte, pokud si svůj nový deníček hezky vyzdobíte a doplníte si do něj nějaké další věci, třeba šifry, záznam o výpravě, na které jste byli a podobně.

Kromě splnění těchto úkolů se přihlíží i k tomu, že svoji účast v oddíle úplně neflákáte. Měli byste splnit alespoň jednu z těchto podmínek: – chodit alespoň na 50% schůzek během plnění (jinak řečeno, neflákat oddíl, nechodit jen občas) – absolvovat alespoň 1 celý tábor

Poté, co 5 úkolů splníte, se na nějaké větší akci sejde rada všech, kteří už tuhle zkoušku v minulosti splnili, a odsouhlasí, že vás chtějí mezi sebou v oddíle.

Při slavnostní příležitosti (nejčastěji u velkého táboráku) pak dostanete na kroj hnědou obdélníkovou kůžičku se zelenými nováčkovskými třásněmi, a stáváte se oddílovým nováčkem. Můžete začít plnit nováčkovskou zkoušku a účastnit se porady při schvalování dalších adeptů.