Kdo jsme?

Jsme pionýrský tábornický oddíl (PTO) z Brna, Masarykovy čtvrti, s již čtyřicetiletou tradicí. Snažíme se, aby ani v dnešní uspěchané době nezůstaly jen prázdnými frázemi slova jako opravdové přátelství, sehraná parta a spousta báječných zážitků.

Náš kolektiv proškolených vedoucích se snaží dětem smysluplně vyplnit volný čas, aby se bavily, ale zároveň se přiučily něčemu novému, seznámily se s přírodou i kulturou a naučily se obojího vážit, stejně jako sebe samých. Vedení oddílu je sehraný tým vedoucích z nichž naprostá většina vyrostla v oddíle.

Co děláme?

Každý týden se scházíme na schůzkách v klubovně, za rok absolvujeme přes tucet výletů, každého čtvrt roku máme motivovanou vícedenní akci a na léto se všichni těšíme na čtrnáctidenní tábor ve stanech s propracovanou celotáborovou hrou.

Chystané akce jsou v termináři, Krátké zápisky z proběhlých výprav najdete na našem Facebooku a Instagramu.

Historie oddílu

Pár milníků historie našeho oddílu:

1983 – náš oddíl 48. PTO Stezka byl založen Petrem Burešem. Oddíl navazuje na tradice předchozích oddílů Petra – „Expedice“ (1970–1974) a „Orli“ (1965–1969).

18.9.1990 – náš oddíl společně s dalšími zakládá Sdružení pionýrských tábornických oddílů (SPTO).

2004 – Petr předává vedení oddílu Saše Kaplanové (dnes Tomancové).

2012 – Sašu střídá v čele oddílu Standa Pikula.

2021 – Pořádají se první demokratické volby náčelníka oddílu a vyhrává je Vlk

Více se můžete o historii našeho oddílu dozvědět zde.

Pionýr? To ještě existuje?

V roce 1990 zanikla organizace sdružující mládež (PO SSM – Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže) a její přeměnou vzniklo občanské sdružení Pionýr.

Sdružení Pionýr vzniklo na základě přesvědčení pionýrských pracovníků, že jejich práce s dětmi a mládeží (v mnoha oddílech apolitická, jak jen to šlo), která vede k bližšímu vztahu s přírodou a obohacuje děti o neškolní formu výuky, má smysl i nadále.

Pionýr se stal apolitickým a demokratickým sdružením a morálně navazuje na demokratickou Pionýrskou organizaci fungující v letech 1968 až 1970 (která byla následně stejně jako Junák a další organizace začleněna do PO SSM).

V současné době má Pionýr přes 10 tisíc členů, společně s dalšími dětskými organizacemi je členem České rady dětí a mládeže a je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro oblast práce s dětmi a mládeží.

Kvůli novému občanskému zákoníku je od ledna 2014 Pionýr zapsaným spolkem. Podrobnější informace o zapsaném spolku Pionýr si můžete přečíst třeba na stránkách Jihomoravského Pionýra.