Noční tábořiště

Volby náčelníka 2024

V letošním roce nás čekají volby nového náčelníka našeho oddílu. Vlkovi, která tuto roli zastává od roku 2021, skončí tříletý mandát a je tudíž potřeba zvolit jejího nástupce. Na této stránce najdete informace k volbám.

Mohu volit náčelníka?

Pokud máš šátek a jsi registrovaným členem oddílu, tak můžeš volit. Pokud si nejsi jistý/á, zeptej se někoho z volební komise (viz níže).

Kdo kandiduje na náčelníka?

Zuby a Taky.

Kdy mohu volit?

Volby probíhají 17. června 2024 (v pondělí mezi 16:30 a 18:30 – schůzka modrých) a 19. června 2024 (ve středu mezi 16:30 a 18:30 – schůzka žlutých). Volit můžeš také na táboře a to 23. července (3. den tábora).

Kde mohu volit?

V klubovně (17. 6. a 19. 6.) nebo na tábořišti (23. 7.) do připravené hlasovací urny.

Jak se volí?

Po příchodu do volební místnosti ti volební komise dá hlasovací lístek. Ty potom odejdeš za plentu, vezmeš si připravenou propisku a zakřížkuješ kolonku jednoho z kandidátů. Tvůj hlas bude přidělen tomu kandidátovi, jehož kolonku jsi zakřížkoval.

Po hlasování by tvůj hlasovací lístek měl vypadat jako jeden z následujících dvou ukázkových hlasovacích lístků:

Po úpravě hlasovacího lístku jej přelož a vhoď do volební urny.

Lístek bez zaškrtnutého kandidáta nebo s dvěma zaškrtnutými kandidáty je neplatný.

Co když mi nevyhovuje ani jeden termín voleb?

Napiš někomu z volební komise (viz níže) a domluv se s ním/ní na možném řešení.

Kdo tvoří volební komisi a jak mohu její členy kontaktovat?

Volební komisi můžeš kontaktovat třeba e-mailem.

Členy volební komise jsou:

Kdy bude vyhlášen vítěz voleb?

Vítěz voleb bude vyhlášen na táboře, 23. července večer u slavnostního ohně. Vítězem voleb a novým náčelníkem oddílu se stane ten kandidát, který získá více hlasů než jeho soupeř.

Jak dlouho bude zvolený kandidát náčelníkem?

Náčelník je volen na 3 roky, tj. do tábora 2027. Nejpozději za tři roky tedy budou další volby.