Noční tábořiště

Jak proběhly volby


Volební urna a plenta v klubovně

V našem oddíle se odjakživa vedení předávalo po dlouhé, na podobné oddíly rozhodně nadprůměrné době. Petr ho od založení vedl přes 20 let až do svého důchodu, Saša pak 8 a Krysa dalších 9 let. Nemáme proto zrovna moc zkušeností s výběrem nových náčelníků a předáváním vedení ‒ až do letošního léta něco takového nastalo za celou bezmála čtyřicetiletou existenci oddílu jen dvakrát a na ta předchozí předání si většina současných členů pamatuje jen mlhavě nebo vůbec. Jak přesně se tehdy vybíralo, kdo bude oddíl vést, je dnes už docela velká neznámá, ale to, že nemáme zavedenou žádnou pořádnou volební a předávací kulturu, nám dávalo jedinečnou šanci si letos nějakou vytvořit. A to pokud možno ve velkém stylu.

Budou volby

To, že by Krysa mohl svoji funkci někomu předat, se občas zmiňovalo už nějakou dobu. Nebylo to ovšem tak jednoduché. V současnou chvíli je nás ve vedení hromada a rozhodně tu nebyla nějaká jednoznačná vůdčí osobnost, která by roli přebrala s úplnou samozřejmostí. Lidí, kteří by oddíl zvládli vést bylo určitě několik. A lidí, kteří by oddíl alespoň trošku chtěli vést nejspíš taky.

Okamžitě jsme se shodli, že nového náčelníka chceme vybrat demokratickou volbou. Hned první přívlastek naší organizace v jejích stanovách je, že Pionýr je demokratický. A taky to nejspíš bude mnohem větší zábava, než jakýkoliv jiný způsob výběru.

Kandidáti se nakonec našli tři: Zuby, Ledy a Vlk. A to už je dost zábavná volba.

Volební právo

Nějakou dobu jsme diskutovali nad tím, kdo by měl mít volební právo. Mají děti, které se neúčastní našich porad dostatečnou schopnost posoudit, kdo bude nejlepší? Kdo všechno je vlastně členem oddílu? Nakonec bylo rozhodnuto, že každý volič by měl splňovat dvě podmínky: mít oddílový šátek (který mají jen ti, kdo jsou už v oddíle nějakou dobu a mají nějaké zkušenosti) a mít zaplacený registrační poplatek (což by měli splňovat aktuální aktivní členové). Tím jsme se dostali k 27 právoplatným voličům, z toho 8 dětem.

Volební systém

Ta část našeho oddílu, která se zajímá o volební systémy, se shodla na tom, že použijeme Instant-runoff voting. Zbytku to bylo asi jedno.

Volební komise

Průběh voleb dostala od této chvíle na starost volební komise. Do komise si každý kandidát a bývalý náčelník vybrali jednoho svého zástupce, posledního člena pak vybíraly děti ze svých řad. Komisi tak tvořili Ota (jako její zvolený předseda), Ola, Jean, Kulihrášek a Kytka.

Koronavirové ticho a předvolební kampaň

Původní plán byl, že se bude dát volit na prosincových schůzkách a na vánoční výpravě, kde se volba ukončí a vyhlásí se výsledky. Jenomže jako všechno v poslední době, i tenhle plán nám překazil COVID-19. O vícedenní vánoční výpravě jsme si mohli nechat jen zdát a schůzky sice v prosinci nějaké byly, ale předtím v listopadu pro změnu zase ne, a tak nebyl čas na předvolební debatu kandidátů, na pořádné přípravy, a vůbec jsme si nebyli jistí, jestli když teď něco rozjedeme, tak to i doděláme do konce dřív, než nás zase zavřou doma.

Reálně se volební proces rozjel nakonec až o půl roku později. Do té doby si kandidáti kompletovali své volební programy (což bylo taky zvláštní, když člověk mohl o oddíle a jeho směřování jen přemýšlet, ale zcela mu chyběla reálná aktuální zkušenost) a komise vylepšovala a vylepšovala všechny volební propriety, hlavně urnu – vydlabaný březový špalek s vypáleným znakem oddílu.

Debata

Kláďa s Chemikem naplánovali na týden před volbami náčelnickou superdebatu v klubovně. Měli nachystaných osm velkých oddílových témat, o kterých měli kandidáti diskutovat. Vůbec to nebylo tak peprné, jako politické debaty v televizi (jelikož se máme navzájem rádi a všichni jsme chtěli spíš, aby to vyhrál ten nejlepší, než abychom vyhráli my, a taky máme na spoustu věcí stejné názory), ale i tak to stálo za to.

Volby samotné

Volby začaly na schůzkách další týden. Volební komise byla v krojích, voliči většinou taky. Každý kdo přišel dostal od komise lístek, na kterém za plentou vyplnil pořadí kandidátů a vhodil ho do urny, která zůstala zapečetěná až do konce voleb. Poslední možnost volit byla druhý den tábora v poledňáku. Potom komise sečetla hlasy a musela vydržet celý den nikomu neříct, jak to dopadlo, i když někteří byli dost neodbytní.

Vyhlášení

Vyhlášení se konalo u slavnostního ohně 3. den tábora. Výsledky vyhlašoval Krysa, kterému je až u ohně předal Ota v zapečetěné obálce. Nakonec jsme měli radost, že nám ten koronavirus všechno posunul, protože na táboře má zpravidla všechno větší atmosféru, než na zimní výpravě někde v budově. A začít náčelníkovat od září je taky praktičtější než od ledna.

Výsledek nakonec šlo určit jen podle prvních míst na hlasovacích lístcích: 56 % hlasovacích lístků, tedy většina, mělo na prvním místě Vlka. Následoval Zuby s 36 % a Ledy s 8 %. Volební účast byla 100%, ale dva hlasy byly neplatné.

Celkově jsme všichni ‒ komise, voliči i kandidáti ‒ hodnotili celý systém voleb jako povedený a předpokládáme, že se příští volby budou odehrávat dost podobně. Funkční období bylo stanoveno na tři roky, takže to nebude za až tak dlouhou dobu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *