Noční tábořiště

Nový oddílový slib


Ve středu 29. 3. 2023 jsme svolali poradu ošátkovaných, abychom na ní schválili zcela nové znění oddílového slibu.

Předchozí verze, kterou jsme všichni v uplynulých letech slíbili, se nám zdála těžko uchopitelná, a chyběly nám v ní některá důležitá témata. Chtěli jsme, aby slib nebyl jen básničkou, kterou se někdo naučí, ale aby mu každý slibující rozuměl, zamyslel se nad ním a ideálně, aby nějak odrážel jeho vlastní názory a osobnost.

Slib, který jsme nakonec schválili, vychází ze 7 ideálů Pionýra. V prostřední části si slibující vybere 3 body, které jsou pro něj osobně nejdůležitější a chce je slíbit.

Slibuji sobě, svým kamarádům i celému světu, že…

  1. budu pomáhat, kdykoli bude třeba,
  2. budu hájit pravdu a bojovat proti lži,
  3. budu poznávat okolní svět i sám sebe,
  4. budu navazovat a rozvíjet přátelství,
  5. budu překonávat své hranice,
  6. budu ochraňovat přírodu a žít v souladu s ní,
  7. budu pamatovat na naši minulost,

…abych mohl(a) být dobrým členem/dobrou členkou našeho oddílu.

Každý, kdo si od teď splní nováčkovskou zkoušku, bude slibovat tuto novou verzi slibu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *