Schůzky

modrá turistická značka

Modrá schůzka [mladší: předškoláci - 3. třída]

Čas: pondělí 16:30-18:00
U schůzek mladších je možnost vyzvednout děti v 16:00 z družiny na ZŠ nám. Míru 3.

Vedoucí družiny (schůzky): Ola (Olga Krumlová): ola@stezka.org | 773 215 446 a Tom (Tomáš Vondrák): tom@stezka.org | 723 162 365

zelená turistická značka

Žlutá schůzka [starší: 3.-6. třída]

Čas: středa 16:30-18:30
Vedoucí družiny (schůzky): David (Beneš): david@stezka.org | 604 625 022 a Ota (Mikušek) ota@stezka.org | 733 433 391

červená turistická značka

Červená schůzka [rádci: 13+ let]

Čas: úterý 16:30-18:30

Vedoucí družiny (schůzky): Kláďa (Ladislav Bartoš): klada@stezka.org | 728 965 739

Místo schůzek

V naší klubovně (budova krajské rady Pionýra), Údolní 58a (přístup z ulice bratří Čapků brankou, brána z Údolní je uzavřena)

Obecné informace

Celý školní rok se pravidelně konají oddílové schůzky. Program připravují kvalifikovaní instruktoři a vedoucí. Pokud to počasí alespoň trochu dovolí, trávíme čas na hřišti přilehlém ke klubovně, zde se bavíme různými pohybovými hrami a zkoušíme různé, nejen míčové, sporty.

Do her vkládáme učení se tábornickým dovednostem (jako uzlování, první pomoc, znalost turistických značek, azimutu, morseovky či poznávání zvířat a rostlin).

Pokud nám počasí nepřeje (zejména v zimním období), trávíme čas v klubovně, kde se přesto snažíme hýbat (v rámci omezeného prostoru a bezpečnosti) a více používáme papír a tužku pro klidnější hry, případně zkoušíme různé rukodělné aktivity.

Na každou schůzku je dobré si vzít:

  • přezůvky
  • oddílový deníček
  • svačinu (uprostřed schůzky si dáváme chvíli oddechu)
  • něco na psaní
  • uzlovačku