Trénink na orienťák (404)

V sobotu 29. 2. jsme si byli trénovat orienťák v areálu pevných kontrol v Kohoutovicích. Počasí bylo mrazivější, než jsme čekali, ale nakonec skoro všichni zvládli najít všechny kontroly a sešli jsme se v cíli. Druhou částí výletu pak byla návštěva aquaparku, kde jsme se mimo jiné rozhodli splnit jeden z úkolů z plakátu ke 30 letům Pionýra ‒ uplavat společně kilometr. Když jsme uplavané délky sečetli, ukázalo se, že jsme zvládli dokonce víc než dva.

Účastníci: Eliška, Nikitka, Teta, Kája, Jareček, Jája, Dan, Kytka, Valča, Nelča, Sáťa, Ema, Kulihrášek, Ota, Ola, Tom, Vlk a Sluníčko.