Podzimní Ukliďme Česko (417.)

V sobotu 18. září jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Naším dnešním polem působiště byla Kraví hora. Společně jsme v 9 hodin začali Údolní ulicí, vyšlápli jsme až na náměstí Míru, kde jsme se rozdělili do dvou čet. Tyto čety měly za úkol vysbírat určitou část parku a okolí. Našli jsme různé věci, nejpodivuhodnějšími byly (již) bezdrátová sluchátka, klobouk nebo zapalovač s koťátky. Celkem jsme nasbírali asi 5 pytlů směsného odpadu, 3 plastu, půl papíru, 1,5 skla a 1 pytel kovů.

Po zakončení úklidu na Rybkově jsme se přesunuli ke klubovně, kde jsme si dali oběd. Ne jen tak ledajaký, opekli jsme si totiž špekáčky. Kdo nemá rád slané, si dal chléb se Stezkoládou. Abychom vzali uklízecí den pořádně z gruntu, tak jsme se ještě postarali o oddílový záhonek, ostříhali keře, uklidili zahradu i klubovnu. V mezičase si děti zahrály hry na hřišti, nebo si zašermovaly s táborovými meči.

I když na chvíli poprchávalo, akci jsme si moc užili a hlavně: Zanechali jsme po sobě krásně čisto.

ÚČASTNÍCI: Valinka, Bára, Tonda, Teo, Tobi, Ája, Jindra, Jája, Vojta, Vlastík, Věroš, Ježek, Šárka, Mišák, Hvězda, Sáťa, Ema, Rarach, Hašíšák, Taky, Kuli, Mirek, Atom, :Ledy, Zuby, Ola, Google, Kláďa, Vlk, Krysa + pan Daňhel (tatínek od Tobíka s Teem)+ Miuška (jejich pejsek)