Kryptograf

“.— | …. | — — — | . — — — |||”

V tomto úkolu si budete hrát se slovy. Pošli na Discord zašifrovanou zprávu jakýmkoliv způsobem. Pamatuj však, že zpráva musí být rozluštitelná. Snaž se vymyslet takovou šifru, kterou vyluští co nejméně lidí, ale nejméně jeden. Až šifru pošleš na Discord do vlákna #kryptograf-zadání, nezapomeň poprosit ostatní, ať šifru zkusí vyluštit. O šifrách můžeš diskutovat ve vlákně #kryptograf-diskuze.

Někdy je dobré si zkusit být i na straně toho, který se snaží šifru vymyslet. Může pak být snazší odhalit šifru někoho jiného.