Historik

Najdi nějakou starou fotku sebe a členů svojí rodiny, kteří jsou teď s tebou doma. Vyfoťte znovu stejnou scénu a nahrajte ji na Discord do kanálu #historik.