E-stezka

Tento odkaz sdružuje online oddílové činnosti, které tvoříme v době pandemie koronaviru:

  • Piovýzvy - Odkaz vede na web Pionýra se zadáním pro aktuální týden. Splněné úkoly hlaste mailem nebo přes Discord.

Archiv: