Vedoucí

profilovka Standa

Standa / Krysa (Pikula)

Tel.: 725 535 910
E-mail: standa@stezka.org

Standa se dostal do oddílu v průběhu roku 2006. Po účasti na pár schůzkách a několikadenní návštěvě na táboře zjistil, že ho vymýšlení her a další oddílové činnosti natolik baví, že od léta 2007 dělá pro oddíl vše, co zvládne. Od tábora 2011 dělal několik let hlavního vedoucího tábora a od roku 2012 je náčelníkem oddílu. V oddíle se věnuje zejména organizaci kolektivu vedoucích a papírování okolo akcí.

Standa vystudoval magisterský stupeň VUT FEKT - obor Kybernetika, automatizace a měření, kde i nadále působí jako doktorand.

V pionýrského vzdělávacího centru Klubko získal v roce 2008 kvalifikaci Oddílový vedoucí a Hlavní vedoucí dětských táborů. Od odboru KČT Chameleon získal v roce 2012 osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích. V roce 2015 získal v Národním institutu pro další vzdělávání kvalifikaci instruktora vodní turistiky.

Mimo oddíl se věnuje rodině, rekreačnímu sportování (florbalu, turistice, cyklistice, vodáctví a horolezení) a moc rád si zahraje dobrou deskovou hru.

profilovka Sluníčko

Sluníčko (Radka Mikušková)

Tel.: 732 811 744
E-mail: slunicko@stezka.org

Když se Sluníčko ve svých osmi letech dostala na svůj první tábor se Stezkou, v duchu si řekla, že až bude velká, tak pojede jako vedoucí. V posledních letech jezdila Sluníčko jako hlavní vedoucí tábora a nyní by se chtěla věnovat hlavně organizaci akcí sportovnějšího charakteru jako je cyklovíkendovka nebo návštěva horolezecké stěny.

Sluníčko vystudovala bakalářský stupeň VUT FCH - obor Chemie pro medicínské aplikace a na téže škole nyní studuje v navazujím studiu obor Spotřební chemie.

Pod záštitou pionýrského vzdělávacího centra Klubko získala v roce 2012 kvalifikaci oddílového vedoucího, hlavního vedoucího dětského tábora a hospodáře letního tábora. Od odboru KČT Chameleon získala v roce 2014 osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích.

Kromě oddílu Sluníčko věnuje svůj volný čas cvičení AcroYogy, běhání, horolezectví a příležitostně i dalším sportům.

profilovka Chemik

Chemik (Martin Zapletal)

Tel.: 739 993 610
E-mail: chemik@stezka.org

Chemik k nám přešel z jiného oddílu již jako instruktor ve školním roce 2013. V Pionýru funguje od roku 2002 a postupně se propracoval až k vedoucímu. V oddíle zastává funkci vedoucího schůzek pro střední děti.

Studoval na Střední průmyslové škole chemické v Brně v oboru Aplikovaná chemie se zaměřením farmaceutická substance. V roce 2017 začal studovat obor Zdravotnický záchranář na VOŠ Brno.

V roce 2011 získal kvalifikaci instruktora a v roce 2015 získal od odboru KČT Chameleon osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích. V roce 2015 získal kvalifikaci oddílového vedoucího. Dále od KČT Chameleon v roce 2016 kurz lektor první pomoci a v roce 2017 hlavní vedoucí letních táborů.

Mimo práci s dětmi Chemik rád hraje na kytaru a zpívá. Od roku 2016 hraje v kapele. Ve Starém Lískovci funguje u dobrovolných hasičů jako hasič – zdravotník. Chemik vede kurzy Instruktoráku pod záštitou Pionýrského vzdělávacího centra Klubko a kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí pod záštitou KČT Chameleon.

profilovka Vlk

Vlk (Ivča Krumlová)

Tel.: 777 123 774
E-mail: vlk@stezka.org

Vlk byla jako vnučka zakladatele oddílu poprvé na táboře ve dvou letech, kde vznikla i její přezdívka. Zpočátku chodila do jiného oddílu, ale postupem času se dostala zpět do Stezky. Pomáhá Ole a Tomovi s organizováním schůzek modré družiny a na akcích se nejraději zajímá o jídlo.

Vlk studuje obor Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka na FI MU.

V roce 2013 získala kvalifikaci instruktora, rok poté od odboru KČT Chameleon osvědčení Zdravotníka na zotavovacích akcích. V roce 2015 získala kvalifikaci oddílový vedoucí.

profilovka Elf

Elf (David Lorenz)

Tel.: 774 137 413
E-mail: elf@stezka.org

Elf poznal oddíl v roce 1997, kdy jel poprvé na letní tábor. Od té doby mu oddíl přirostl k srdci. Postupně tady začal působit jako instruktor a od roku 2004 jako vedoucí. I když má mnoho práce, dětem věnuje každou volnou chvilku.

 

Elf získal magisterský titul na Pedagogické fakultě MU v Brně v oboru Učitelství speciální pedagogiky a technické a informační výchovy pro ZŠ. Pracuje na ZŠ Milénova.

Pod záštitou vzdělávacího střediska Klubko získal v roce 2004 kvalifikaci Oddílový vedoucí a v roce 2009 kvalifikaci Hlavní vedoucí dětských táborů.

profilovka Bára

Bára (Svobodová)

Tel.: 731 574 093
E-mail: bara@stezka.org

Bára přišla do Stezky až v roce 2014. V předešlém oddíle působila od roku 2005 nejdříve jako instruktorka a později jako vedoucí. Ve Stezce se Bára věnuje přípravě schůzek nejstarších dětí.

V roce 2016 úspěšně ukončila magisterský obor Konstrukce a statika staveb na VUT FAST. V současné době Bára pracuje v projekční kanceláři statiky a dálkově se vzdělává jako doktorandka na VUT FAST.

Pod záštitou vzdělávacího střediska Klubko získala v roce 2008 kvalifikaci Oddílové vedoucí.

Bára si ve volném čase ráda zahraje nějakou deskovou hru nebo vyrazí na výlet do přírody.

profilovka Kláďa

Kláďa (Láďa Bartoš)

E-mail: klada@stezka.org

Kláďa přišel do oddílu v roce 2004, kde už v té době působili jeho sourozenci. V oddíle zastává funkci vedoucího schůzek nejstarších dětí.

Kláďa vystudoval osmiletou sekci Gymnázia Matyáše Lercha a v současné době studuje bakalářský obor Biochemie na PřF MU.

Svoji přezdívku získal v roce 2013, v témže roce také kvalifikaci instruktora. V roce 2017 získal kvalifikaci oddílového vedoucího.

Ve chvílích, kdy se nevěnuje oddílu nebo škole, se Kláďa nejčastěji baví čtením knih a hraním deskových her.

profilovka Ondra

Ondra (Smejkal)

E-mail: ondra@stezka.org

Ondra přišel do oddílu společně se svým bratrancem Lukášem do oddílu v roce 2007 a od té doby se účastní oddílových akcí. Ondra je velký fanoušek hokeje a fotbalu a věnuje se poloprofesionálně jejich komentování.

Ondra studuje na SŠIPF Čichnova v Brně.

V dubnu 2014 získal kvalifikaci instruktora.

Instruktoři

profilovka Tomáš

Tomáš (Vondrák)

E-mail: tomas@stezka.org

Tomáš je v oddíle víc než sedm let. Práce s dětmi a vymýšlení programu a organizace akcí ho stále baví a naplňuje. Svoji práci v oddíle se snaží rozložit mezi všechny děti stejně, ať už jsou to ti nejmladší nebo ti nejstarší, protože ho baví vymýšlet program pro všechny věkové kategorie. Snaží se proto připravovat schůzky především v pondělí pro nejmenší, ale tu a tam udělá i schůzku středeční pro středně staré děti, nebo úterní pro děti nejstarší.

Nyní studuje na Gymnáziu Matyáše Lercha.

V roce 2015 získal kvalifikaci oddílového instruktora.

Pokud se zrovna nevěnuje oddílu, tak se snaží mít všeobecný přehled o světě, pokouší se porozumět různým odvětvím vědy (jako jsou například matematika, informatika, dějepis nebo politologie), věnuje se škole. Nezanedbává ani sport všeho druhu. Má rád výlety do přírody.

profilovka David

David (Beneš)

E-mail: david@stezka.org

David se dostal do oddílu v roce 2011 díky svému kamarádovi Tomášovi. Od září 2014 je instruktorem plným energie a nápadů.

Aktuálně studuje na Gymnáziu Matyáše Lercha.

V roce 2015 získal kvalifikaci instruktora.

David je vášnivým fanouškem Komety Brno a nadšeným příznivcem sci-fi, zejména Star Treku a rád sportuje.

profilovka Ota

Ota (Mikušek)

E-mail: ota@stezka.org

Ota je od září 2015 instruktorem, který má mnoho nadšení, organizuje drobné akce a dělá program.

Ota chodí na Gymnázium Brno, Vídeňská.

profilovka Ola

Ola (Krumlová)

E-mail: ola@stezka.org

Začínající instruktorka, která úplně nemá jasno, co ji baví. Studuje na Gymnáziu třída kpt. Jaroše a jde jí matematika. Oddíl má ráda.

profilovka Ondatra

Ondatra (Ondřej Škrob)

E-mail: ondatra@stezka.org

Mladý instruktor, který bydlí v Kuřimi, takže nechodí na schůzky, ale výletům se věnuje. V současné době studuje na Gymnáziu Vídeňská 6-letý obor se zaměřením na programování.

Mimo oddíl se Ondatra věnuje i spoustě jiných aktivit, mezi ně patří například kajakaření na divoké vodě nebo amatérská hra na irskou flétnu.

profilovka Mirek

Mirek (Daněk)

E-mail: mirek@stezka.org

Mirek přišel do oddílu na přelomu let 2012 a 2013. Zůčastnil se pěti táborů a aktivně jezdí i na další akce s oddílem.

Momentálně studuje na základní škole nám.Míru 3 v Brně.

Mimo odddíl rád sleduje sport jako je hokej nebo fotbal a rád hraje na kytaru.

profilovka Jean

Jean (Jan Bureš)

E-mail: jean@stezka.org

Jean přišel do oddílu mezi roky 2009 a 2010 díky svému bratru Adamovi, který již v oddíle nepůsobí.

Studuje na Gymnáziu Slovanské náměstí víceletý obor s rozšířenou výukou jazyků.

Mimo školu a oddíl se věnuje hře na kytaru a zpěvu.

Terka (Smejkalová)

E-mail: terka@stezka.org

Terka přišla do oddílu v roce 2007 ve svých pěti letech, díky svému bratrovi Ondrovi, který je od tohoto roku vedoucím. Od prázdnin 2017 začíná fungovat jako instruktorka.

Navštěvuje Základní školu obce Ořechov, kde také bydlí.

Mimo oddíl se věnuje zpěvu (převážně sborovému), Basketbalu a posilovacímu cvičení.